Regulamin III edycji biegu "AVON kontra przemoc"

III edycja biegu 10 km AVON kontra przemoc - biegnij w Garwolinie


Cel imprezy

 • Promocja i nagłośnienie akcji „Avon kontra przemoc”

 • Popularyzowanie biegania wśród kobiet

 • Promocja Miasta i Powiatu Garwolińskiego.


Organizatorzy

 • Stowarzyszenie KB Truchtacz.pl,

 • Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie,

Termin i miejsce

 • 17.06.2012 (niedziela) godz. 12:00, Garwolin, ul. Kościuszki, most na rzece Wildze.

 • Dystans: 10 000 m.

 • Trasa biegu: start i meta al. Legionów – most na rzece Wildze – bieg będzie się odbywał głównymi ulicami miasta po nawierzchni asfaltowej (100%) o zróżnicowanym nachyleniu.

 • Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi co 1 kilometr.

 • Trasa posiada atest PZLA.


Uczestnictwo

 • W biegu mogą startować wszystkie osoby, bez względu na płeć, które najpóźniej w dniu startu ukończą 18 lat. Dopuszcza się start osób, które ukończyły 16 lat za pisemną zgodą opiekunów prawnych.

 • W  biegu prawo startu maja osoby, których stan zdrowia umożliwia udział w masowej imprezie biegowej (wymagane zaświadczenie lekarskie lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o zdolności do uczestnictwa w biegu na dystansie 10 000 m.)

 • Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą elektronicznie na stronach internetowych: truchtacz.pl, bieg.truchtacz.pl,  datasport.pl i maratonypolskie.pl. W dniu biegu zgłoszenia przyjmowane będą w biurze zawodów po dokonaniu opłaty startowej w wysokości 100 zł.
 • Organizator przewiduje limit 600 startujących zawodników.
 • Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów 17.06.2010 r. okazując dowód tożsamości.


Opłata startowa

Wpłacona na konto organizatora do 31 maja 2012r.:
 • Kobiety 30 zł (20 zł + 10 zł na rzecz kampanii społecznej „AVON kontra przemoc”)
 • Mężczyźni 40 zł (30 zł + 10 zł na rzecz kampanii społecznej „AVON kontra przemoc”)
 • Osoby powyżej 65 roku życia 30 zł (20 zł + 10 zł na rzecz „AVON kontra przemoc”)
Wpłacona na konto organizatora od 1 czerwca 2012r. do 14 czerwca 2012r.:
 • Kobiety 40 zł (30 zł + 10 zł na rzecz kampanii społecznej „AVON kontra przemoc”)
 • Mężczyźni 50 zł (40 zł + 10 zł na rzecz kampanii społecznej „AVON kontra przemoc”)
 • Osoby powyżej 65 roku życia 40 zł (30 zł + 10 zł na rzecz „AVON kontra przemoc”)
W dniu zawodów opłata startowa wynosi 100 zł.
 • Opłata startowa obejmuje zakup naszyjnika lub bransoletki „AVON kontra przemoc”. Dochód uzyskany ze sprzedaży symbolu akcji zostanie przekazany na fundusz kampanii społecznej „AVON kontra przemoc”.

Opłatę startową  należy wpłacić na konto:
05 9210 0008 0013 8530 2000 0020 Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie z dopiskiem "bieg 10km - imię nazwisko, rok urodzenia".

Pakiet startowy

 • Pamiątkowa koszulka technologiczna (organizator nie gwarantuje jej osobom, które zapiszą się po 31.05.2012 r.), 
 • Napój regeneracyjny, baton, 
 • Numer startowy, agrafki, worek na ubrania, 
 • Bransoletka na rękę - symbol akcji Avon kontra przemoc, 
 • Pakiet kosmetyków od sponsora biegu - firmy AVON.


Organizacja zawodów

 • Zaplecze zawodów: biuro zawodów, przebieralnie, WC, depozyt, posiłek regeneracyjny - tereny rekreacyjne nad rzeką Wilgą, prysznice - stadion CSIK.

 • Parkingi - okolice parku 550-lecia – 200 m. od startu i biura zawodów.

 • Zabezpieczenie medyczne biegu – punkt medyczny i ambulans na trasie biegu.

 • Trasa biegu będzie wyłączona z ruchu kołowego na 1,5 godz. (bieg będzie odbywał się przy ograniczonym ruchu kołowym).

 • Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez firmę Datasport – za pomocą chipów aktywnych J-chip, przytwierdzanych do buta. Bramki pomiarowe zostaną ustawione na linii start/meta oraz na ½ długości trasy (5km) biegu głównego . 

 • Na trasie biegu głównego organizator zapewnia punkty regeneracyjne z napojami na ½ dystansu (5km) oraz na mecie.

 • Limit czasu dla zawodników na ukończenie biegu: 1,5 godz.

 • Po biegu posiłek regeneracyjny dla uczestników oraz festyn sportowo – rekreacyjny.

 • Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.


Program zawodów

 • 9:00 - otwarcie biura zawodów (biuro mieścić się będzie w miasteczku biegowym przy Al. Legionów).

 • 11:30 - zamknięcie biura zawodów.

 • 11:50 - powitanie zawodników na linii startu.

 • 12:00 - start biegu.

 • 13:30 - wręczenie nagród zwycięzcom w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn.

 • 13:45 - wręczenie nagród zwycięzcom w pozostałych klasyfikacjach i losowanie nagród dodatkowych.

 • Przez cały czas trwania imprezy festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Dni Garwolina.


Klasyfikacje

 • Klasyfikacja generalna Kobiet i Mężczyzn.
 • Klasyfikacje Kobiet i Mężczyzn mieszkańców Powiatu Garwolińskiego
 • Najszybsza panna młoda

Klasyfikacje wiekowe Kobiet i Mężczyzn:

 • K16  16-19 lat (1996 - 1993)        M16  16-19 lat (1996 - 1993)
 • K20  20–29 lat (1992 – 1983)      M20  20–29 lat (1992 – 1983)

 • K30  30–39 lat (1982 – 1973)      M30  30–39 lat (1982 – 1973)

 • K40  40–49 lat (1972 – 1963)      M40  40–49 lat (1972 – 1963)

 • K50  50–59 lat (1962 – 1953)      M50  50–59 lat (1962 – 1953)

 • K60  60-69 lat (1952 - 1943)        M60  60-69 lat (1952 - 1943)

 • K70  70 lat i powyżej (1942+)      M70  70 lat i powyżej (1942+)


Nagrody

Zdobywcy miejsc I -    III w klasyfikacji generalnej otrzymają pamiątkowe puchary i nagrody:
 • I miejsce K i M 1500 zł.
 • II miejsce K i M 1000 zł.

 • III miejsce K i M 500 zł.

Zawodnicy, którzy ukończą bieg na miejscach IV - VI otrzymają nagrody pieniężne:  

 • IV miejsce K i M 300 zł.

 • V miejsce K i M 200 zł.

 • VI miejsce K i M 100 zł.

 • Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacjach wiekowych otrzymają pamiątkowe puchary oraz upominki do sponsora.
 • Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji mieszkańców Powiatu Garwolińskiego otrzymają pamiątkowe puchary oraz upominki.

 • Dla każdego kto ukończy bieg pamiątkowy medal oraz dyplom, który będzie można pobrać ze strony internetowej biegu.

 • Wśród wszystkich osób, które ukończą bieg w regulaminowym czasie wylosowana zostanie nagroda dodatkowa: wyjazd na 39 Berlin Marathon 2012 dla dwóch osób (30.09.2012 r). Do Berlina pojadą osoby, których nr startowy będzie odpowiadał liczbie utworzonej przez  ostatnie cyfry (jedności sekund) czasów osiągniętych przez pierwszych trzech biegaczy (1 pakiet) oraz pierwszych trzech biegaczek (2 pakiet). Gdy  liczba ta  przekroczy liczbę zawodników, którzy ukończą bieg, będzie dzielona przez 2 i  zaokrąglona w dół do liczby całkowitej. Gdy liczba ta będzie równa zeru, wtedy procedura zostanie powtórzona dla czwartego, piątego i szóstego biegacza/biegaczki, etc.

 • Zawodniczki, które w klasyfikacji kobiet zajmą 30, 60, i 90 miejsce od końca otrzymają od organizatorów pobyt weekendowy w Spa dla dwóch osób.

 • Zdobywcom nagród finansowych zostanie potrącony podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po dekoracji zawodnik ma obowiązek złożenia podpisu na liście nagród.

 • Zawodnicy nagrodzeni w kategorii generalnej nie będą nagradzani w kategoriach dodatkowych.

Dodatkowa kategoria: Najszybsza panna młoda


 • W kategorii tej może startować każda uczestniczka biegu głównego na dystansie 10km, która wyszła za mąż w 2012 r. lub planuje to zrobić do końca roku.
 • Aby zgłosić chęć wystartowania w tej kategorii uczestniczka musi poinformować o tym organizatorów biegu do dnia 17 czerwca 2012 pisząc na adres konkurs@truchtacz.pl podając jednocześnie datę ślubu.
 • Najszybsza zawodniczka w tej kategorii wygra weekend poślubny w luksusowym apartamencie w Zakopanem, ufundowany przez firmę Zakopaneapartment.com
 • Nagroda w kategorii zostanie przyznana wówczas, gdy rywalizować w niej będą przynajmniej trzy zawodniczki, w przeciwnym razie przyznana zostanie najszybszej zawodniczce w kategorii generalnej.
 • Jeżeli do 31 grudnia 2012 zwyciężczyni kategorii nie spełni warunku wymienionego w pkt. 1., wówczas nagroda zostanie przyznana następnej w kolejności zawodniczce, która tenże warunek zrealizuje.

Bieg towarzyszący

 • Bieg rodzinny na dystansie około 2km. (trasa biegu prowadzi przez pierwsze 2 km biegu głównego). 
 • Limit uczestników: 200 osób. 
 • Start o godzinie 12:10 (limit czasu na ukończenie biegu 16 minut i 26 sekund). 
 • Opłata startowa 15 zł (również w dniu zawodów).

Opłatę startową należy wpłacić na konto: 
05 9210 0008 0013 8530 2000 0020 Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie z dopiskiem "bieg 2km - imię nazwisko rok urodzenia", lub opłacić w dniu biegu w biurze zawodów. 


Zapewniamy: 
 • elektroniczny pomiar czasu, 
 • medal dla każdego, kto ukończy bieg 
 • pamiątkowe puchary dla pierwszych trzech kobiet i mężczyzn 
 • napoje i posiłek po biegu.


Postanowienia końcowe

 • Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność i nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.

 • Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do  sporządzenia komunikatów końcowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb organizacji i promocji Biegu.

 • Organizator zobowiązuje się nie wykorzystywać danych teleadresowych zawodników do promocji kolejnych edycji biegu, próśb o udział w konkursach itp.

 • Pobranie przez zawodnika nr startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

 • Protesty w formie pisemnej można będzie składać w biurze zawodów w terminie do 15 minut po zakończeniu biegu.

 • Wszelkie kwestie sporne dotyczące  biegu rozstrzyga dyrektor biegu, po konsultacji z sędzią głównym zawodów.

 • Koszty osobowe (dojazdu, zakwaterowania, itp.) ponoszą uczestnicy.

 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

 • Regulamin może ulec zmianie.

 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do dyrektora biegu.

 •  W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.


Michał Kopik

Dyrektor "AVON kontra przemoc - biegnij w Garwolinie"

e-mail: m.kopik@op.pl

tel. 501 111 777